Mon Wenger har en avatar? Vilkår og muligheder i det sociale web-observationer og refleksioner over remediering af didaktisk design i Second Life

Forfattere

  • Marianne Riis Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v3i5.3947

Resumé

På Masteruddannelsen i Ikt og Læring er der stor interesse for løbende at afprøve nye medier ift. deres undervisningsog læringsmæssige potentiale, og artiklen beskriver et pilotforsøg gennemført i efteråret 2007, hvor den 3D virtuelle verden, Second Life® (SL) blev afprøvet som analytisk objekt inden for et eksisterende didaktisk design. 22 studerende og en underviser deltog i forsøget, der forløb over seks uger. De studerende blev i forsøgsperioden bedt om at analysere og vurdere Second Life ud fra følgende fem emner; didaktik og målgrupper, orientering og navigation, interaktivitet, læreprocesser og læringsforløb, samt audiovisuelle elementer. De studerendes observationer beskrives gennem citater og relateres til aktuel forskning. Forsøget blev gennemført som første cyklus i et aktionsforskningsinspireret ph.d.projekt, og formålet var dels generelt at afdække SL som fænomen, dels specifikt at undersøge, hvad der ville ske, når et praksisfællesskab blev remedieret i SL. Artiklen afsluttes med refleksioner med henblik på fremtidige tiltag.

Downloads

Citation/Eksport

Riis, M. (2010). Mon Wenger har en avatar? Vilkår og muligheder i det sociale web-observationer og refleksioner over remediering af didaktisk design i Second Life. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 3(5). https://doi.org/10.7146/lom.v3i5.3947