Mobile mediers læringspotentialer - didaktiske overvejelser i forbindelse med brugen af podcast og vodcast

Forfattere

  • Bo Fibiger

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v3i5.3950

Resumé

Videoproduktioners didaktiske styrke har historisk ligget i deres evne til både at gengive virkeligheden og formidle tavs viden. Digitaliseringen har dels medført muligheden for at give brugerne større indflydelse på afviklingen af produktet (interaktivitet), dels at integrere video med andre ressourcer som tekst og stillbilleder. Den nye digitale virkelighed er præget af muligheden for at distribuere til mobile devices (f.eks. iPods), men samtidig suppleres muligheden for mobil distribution med muligheden for at optage og distribuere egne optagelser fra mobile devices (f.eks. mobiltelefoner). Artiklen vil fokusere på to problemstillinger. Mobile devices adskiller sig fra de traditionelle ikke‐bærbare medier ved et andet skærmformat, og samtidig ved at brugskonteksten er væsentlig forskellig. I stedet for blot at flytte eksisterende videoformater over til vodcast, er det nødvendigt at udtænke nye formater, der både tager hensyn til mediet og samtidig inddrager mediebrugens kontekst. Samtidig er det vigtigt for en didaktik at fokusere på de mobile mediers muligheder for ikke kun at fungere som modtager, men samtidig at bidrage til produktion af viden og indgå i samspil med kommunikation. Hermed kan mobile medier fungere som et relevant teknologisk grundlag for at skabe dyb viden gennem samarbejde og kommunikation mobillæring eller m‐læring.

Forfatterbiografi

Bo Fibiger

Mailadressen refererer til Christian Dalsgaard, Center for It og Læring, Aarhus Universitet

Downloads

Citation/Eksport

Fibiger, B. (2010). Mobile mediers læringspotentialer - didaktiske overvejelser i forbindelse med brugen af podcast og vodcast. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 3(5). https://doi.org/10.7146/lom.v3i5.3950