"Udsatte elevers" livsstil - Indbyrdes afhængigheder mellem mønstre for mediebrug og læring i "udsatte" ungdomskulturer

Forfattere

  • Klaus Rummler Universität Kassel

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v3i5.3953

Resumé

 

Debatten om læring med nye digitale medier såsom computeren har længe inkluderet mobiltelefoner i sin diskussion. Betegnelsen mobil læring eller m-læing er et udtryk for denne nye trend. Men i modsæning til computeren kombinerer mobiltelefonen systematisk størstedelen af den nuværende medieteknologi i sig selv og forbinder derfor forskellige brugeres livsverdener.

Denne artikel vil fremlægge visse gensidige afhængigheder mellem forskellige livsstile, mønstre i brugen af mobilteknologi og læring via et eksempel med "udsatte elever". Undersøgelser af social segmentering i forbindelse med mediebrug, læring og uddannelse bidrager til en tilvejebringelse af konklusioner om mobil læring uden for skolen. De "udsatte elevers" livsstile og mediebrug antyder derfor, at selvstændigt dannede læsegrupper med individer, som er udstyret med digitale bærbare agringsmedier, måske kan forbedre deres læringsmuligheder.

Forfatterbiografi

Klaus Rummler, Universität Kassel

E-mailadressen refererer til redaktør Christian Dalsgaard, Aarhus Universitet

Downloads

Citation/Eksport

Rummler, K. (2010). "Udsatte elevers" livsstil - Indbyrdes afhængigheder mellem mønstre for mediebrug og læring i "udsatte" ungdomskulturer. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 3(5). https://doi.org/10.7146/lom.v3i5.3953