Årg. 49 Nr. 132 (2021): Det sentimentale

					Se Årg. 49 Nr. 132 (2021): Det sentimentale

Det sentimentale er ikke noget rent og enkelt, så meget er der enighed om. Det har der været gennem snart flere århundreders æstetikteoretiske og litteraturhistoriske refleksioner. Til det sentimentale knytter der sig noget refleksivt, en bevidsthed om at man føler, men også en fornemmelse af, at ens følelse efterlever et kulturelt krav, en skemalagt følelsesstruktur. Måske er det derfor, det sentimentale igennem litteratur- og kulturhistorien har vakt en enorm, næsten irrationel afsmag. Ikke desto mindre har det sentimentale været med til at forandre verden. Alene derfor kræver det mere end vores afvisning.

Publiceret: 2021-12-31

Hele nummeret