Romanens sølvnitrat

Det antisentimentale i den danske oplysningslitteratur

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/kok.v49i132.130050

Nøgleord:

Sentimentalitet, Følsomhed, 1700-talsromanen, Charlotta Dorothea Biehl, Charlotte Baden

Resumé

This article explores the possibility of sentimentality in the Danish Enlightenment by investigating the Danish novels of the late eighteenth century. In Denmark, it was not until the 1780s that marriage, upbringing and relationships of love became the focus of the novel. By that time, the European current of sentimentalism had already turned to anti-sentimentalism. Therefore, the Danish novels never embraced the sentimental tendency, but instead discussed well-renowned sentimental novels in order to articulate a morality directed by reason. The article elucidates how Charlotta Dorothea Biehl’s collection Moralske fortællinger [Moral Tales] (1781-1782) and her epistolary novel Brevvexling imellem fortrolige Venner [Epistolary Correspondence between Intimate Friends] (1774), Knud Lyne Rahbek’s novels Hanna von Ostheim eller den kierlige Kone [Hanna von Ostheim and the loving wife] (1790) and Eulalia Meinau (1798, 1806) and Charlotte Baden’s Den fortsatte Grandison [The Continued Grandison ] (1782) discuss some of the most famous sentimental novels of the time: Wolfgang Goethe’s Die Leiden des jungen Werthers (1774), Martin Miller’s Siegwart, eine Klostergeschichte (1776), Rousseau’s Emile and Samuel Richardson’s The History of Sir Charles Grandison (1753). Biehl, Rahbek and Baden used the internationally famous novels as discussion partners, material for parody and as points for continuation, with the aim of warning against sentimentality and promoting a reading practice that facilitated reason and a virtuous living. Finally, the article suggests that the eighteenth century current of anti-sentimentalism in Denmark might have survived into the next century. 

Forfatterbiografi

Simona Zetterberg-Nielsen, Aarhus Universitet

Lektor, ph.d.
Institut for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og Litteratur

Referencer

Alenius, Marianne og Anne-Marie Mai. ”Århundredets brevskriver. Om Charlotta Dorothea Biehl.” Nordisk Kvindelitteraturhistorie 1 – I Guds navn. Red. Møller Jensen, Elisabeth, Elisabeth Andersen, Anne Marie Petersen. København: Rosinante/Munksgaard, 1993. 370-380.

Alenius, Marianne. Brev til eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve. København: Museum Tusculanums forlag, 1987.

Baden, Charlotte. Den fortsatte Grandison, i Sexten Breve. København: Gyldendal, 1785.

Baden, Charlotte. Den fortsatte Grandison, tilligemed et Brev til Forfatterinden, hendes Svar, og en Fortælling. København: Boghandler Mallings Forlag, 1792.

Banfield, Marie. “From Sentiment to Sentimentality: A Nineteenth-Century Lexicographical Search.” Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century 4 (2007).

DOI:10.16995/ntn.459

Biehl, Charlotta Dorothea. Moralske Fortællinger (bind 1-4). København [u. forlag], 1781-1782.

Biehl, Charlotta Dorothea. Brevvexling imellem fortrolige Venner (bind 1-3). København [u. forlag], 1783.

Billeskov Jansen, F. J. Danmarks digtekunst. Tredje bog. Romantik og Romantisme. (Anden udgave). København: Munksgaard, 1964.

Campe, Joachim Henrich. Ueber Empfindsamkeit und Empfindelei in pädagogischer Hinsich. Hamburg: Heroldschen Buchhandlung, 1779.

Dines Johansen, Jørgen. ”Fornuft og følelser – vellyst og dyd. Et essay om træk af litteraturens borgerliggørelse i 1700-tallet”. 1700-tallets litterære kultur. Red. Andersen, Frits, Ole Birklund Andersen og Peter Dahl. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1999. 14-54.

Engel, Manfred. “Die Rehabilitation des Schwärmers. Theorie und Darstellung des Schwärmens in Spätaulärung und früher Goethezeit.” Der ganze Mensch: Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert. Red. Schings, Hans-Jürgen. Stuttgart: Metzler, 1994. 469-498.

Frazer, Michael L. The Enlightenment of Sympathy: Justice and the Moral Sentiments in the Eighteenth Century and Today. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Hougaard, Jens. Romantisk Kærlighed – 1. bog: Samfund og Ægteskab. Århus: Klim, 2008.

Habermas, Jürgen. Borgerlig Offentlighed – Offentlighedens strukturændring. Undersøgelser af en kategori i det borgerlige samfund. (Oversat af Henning Vangsgaard). København: Informations forlag, 2009.

Howard, June. ”What Is Sentimentality?” American Literary History. 11:1 (1999): 63-81.

Hjort, Ebba, Iver Kjær, Kjeld Kristensen, Ole Norling-Christensen, Lars Trap-Jensen, Sanni Nimb og Henrik Lorentzen.”Ordnet”. 19. Januar 2021. <https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sentimental>

Jefferson, Mark. ”What is Wrong With Sentimentality?” Mind. 92: 368 (1983): 519-529.

Klitgaard Povlsen, Karen. ”1700-tallets europæiske litterære salonkultur”. 1700-tallets litterære kultur. Red. Andersen, Frits, Ole Birklund Andersen og Peter Dahl. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1999. 152-173.

Mai, Anne-Marie. Hvor litteraturen finder sted. Bidrag til dansk litteraturs historie. København: Gyldendal, 2010.

Mai, Anne-Marie ”...for unge og erfarne Personer af mit Kiøn. Om Charlotte Dorothea Biehls moralske fortællinger og Sophia Lovisa Charlotte Badens moralske brevfortællinger.” Nordisk Kvindelitteraturhistorie 1 – I Guds navn. Red. Møller Jensen, Elisabeth, Elisabeth Andersen, Anne Marie Petersen. København: Rosinante/Munksgaard, 1993. 465-472.

Midgley, Mary. ”Brutality and Sentimentality.” Philosophy. 54: 209 (1979): 385-389.

Schack, May og Klaus P Mortensen. Dansk litteraturs historie. Bind 1. 1100-1800. København: Gyldendal, 2007.

Rahbek, Knud Lyne. Hanna von Ostheim eller den kierlige Kone [1790]. K. L. Rahbeks samlede Fortællinger bd. 1.,1804. 60-180.

Rahbek, Knud Lyne. Eulalia Meinau [1798]. K. L. Rahbeks samlede Fortællinger bd. 3,1806. 101-326.

Rahbek, Knud Lyne. Melnek [1793-1806]. K. L. Rahbeks samlede Fortællinger bd. 2, 1805. 125-368.

Rousseau, Emilie [1762]. Emile eller Om opdragelsen. (Oversættelse Kristen D. Spanggaard). København: Gyldendal, 2017.

Schiller, Friedrich. Om naiv og sentimental digtning og om det ophøjede. (Oversættelse af Johan Johansen). København: Wivels Forlag, 1952.

Stangerup, Hakon. Romanen i Danmark i det attende Aarhundrede. En komparativ Undersøgelse. Doktordisputats, København, 1936.

Stistrup Jensen, Merete, Bente Liebst og Karen Klitgaard Povlsen. Hjertets breve – Kvinders brevlitteratur i Danmark, Tyskland og Frankrig 1650-1920. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Todd, Janet. Sensibility: An Introduction. New York: Methuen & Co, 1986.

Thielo, Carl August. Charlotte eller forunderlige Tildragelser med Frøken von Weisensøe (bind 1-3, andet oplag.). Sorøe: Det Ridderlige Academ. Bogtrykker, 1758.

Downloads

Publiceret

2021-12-31

Citation/Eksport

Zetterberg-Nielsen, S. (2021). Romanens sølvnitrat: Det antisentimentale i den danske oplysningslitteratur. K&K - Kultur Og Klasse, 49(132), 59–80. https://doi.org/10.7146/kok.v49i132.130050