Årg. 43 Nr. 120 (2015): (U)sunde kroppe

					Se Årg. 43 Nr. 120 (2015): (U)sunde kroppe

’Den sunde krop’ er blevet en magtmekanisme, gennem hvilken befolkningsgrupper kan opdeles: de sunde og de usunde, de produktive og de uproduktive, de værdige og de uværdige. Kategorierne tages ofte for givet som ikke-politiske, private forhold, som det enkelte individ bærer ansvaret for, og ikke sjældent ser vi eksempler på ”sundheds-shaming”.
Dette temanummer fokuserer på kroppens og sundheds betydning i forskellige kulturelle kontekster, og indledes derfor med en oversættelse af et uddrag af Georges Canguilhems værk Le Normal et le Pathologique, skrevet dels i 1943 og dels i årene fra 1963-66.

Publiceret: 2015-12-30

Forord

Artikler

Anmeldelser