Årg. 38 Nr. 110 (2010): Overvågning i samtidskunsten

					Se Årg. 38 Nr. 110 (2010): Overvågning i samtidskunsten
Efter 9/11 er overvågningen blevet intensiveret i mange lande, fx USA, England, Tyskland, Sverige og Danmark. Med dette temanummer om overvågning ønsker K&K at åbne for en tværfaglig diskussion af, hvilken betydning overvågningen har, og hvordan den tematiseres i samtidskunsten. Artiklerne analyserer såvel billedkunstneriske, litterære som filmiske repræsentationer af den tiltagende overvågning, ud over at mere principielle spørgsmål om overvågning og kontrol naturligvis også adresseres.
Publiceret: 2010-12-29

Forord