Årg. 52 Nr. 137 (2024): Det kritiske subjekt

					Se Årg. 52 Nr. 137 (2024): Det kritiske subjekt

Udgangspunktet for Det kritiske subjekt er spørgsmålet om den kritiske kulturanalyse efter mere end 50 års intens kritik af forestillingen om det subjekt, der udfører denne kritik. Hvor kulturteoretikeren tidligere syntes at kunne diagnosticere samfundet og kulturen fra en sikker kritisk position, har den kritiske opmærksomhed i stedet længe været rettet mod kulturteoretikerens blinde vinkler og skråsikre positionering. Nærværende temanummer belyser dette historiske forløb og undersøger mulighedsbetingelserne for at foretage kritiske analyser i dag.

Publiceret: 2024-05-28

Hele nummeret