En problematisering af samspillet mellem centrale pædagogiske principper på arkitektuddannelsen

Forfattere

  • Niels Grønbæk DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIS SKOLER FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING ARKITEKTSKOLEN
  • Camilla Hedegaard Møller DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIS SKOLER FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING ARKITEKTSKOLEN

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7853

Nøgleord:

Dewey, arkitekturpædagogik, projekt, projektundervisning, kvalifikationsramme, læringsrum

Resumé

Ud fra John Deweys erfaringspædagogik, bygget op om begreberne erfaring, situation og samspil, undersøges aspekter af en strukturel adskillelse af målstyrede og projektbaserede undervisningspraksisser med arkitektuddan­­nelsen på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur Design og Konservering som eksempel på en uddannel­­­se baseret på både et videnskabeligt og et kunstnerisk grundlag. Det dis­kuteres om den også konkret rumlige adskillelse af de to grundlags respektive pædagogiske platforme i henholdsvis kursusundervisning og projektundervisning er tilsigtet og hensigtsmæssig med særligt henblik på at opspore tiltag, der kan styrke uddannelsens forskningsbasering. I et bredere perspektiv plæderer artiklen for etableringen af fagstudiemiljøer til befordring af erfaringsdannelsen i samspilssituationer på tværs af grundlag - i dette tilfælde det kunstneriske og videnskabelige.

 

 

John Dewey’s pedagogy of experience, inspired by the concepts of experience, situation and interaction forms the frame for contemplating the apparent conflict between curriculum and project based pedagogical methods encompassing both the sciences and the arts. Investigating a particular case, the article considers whether the spatial separation of practiced pedagogical methods relative to the scientific and the artistic, has been intentional and appropriate. The inquiry aims at identifying new ways of strengthening the scientific basis of the education framework under discussion. Considering Dewey’s understanding of a learning context as ‘total social set-up’ the article in a broader perspective, argues in favour of an understanding of ‘learning context’ potentially as ‘context which learns’: Accordingly, given that the total social set-up of learning is considered dynamic rather than static the article suggests to affect such dynamic processes deliberately. In conclusion such deliberations, as motivated by pedagogical intentions of integrating scientific and artistic disciplines in the total social set-up, are considered.

Forfatterbiografier

Niels Grønbæk, DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIS SKOLER FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING ARKITEKTSKOLEN

Lektor, arkitekt, ph.d.

Institut 1, Institut for bygningskultur

Camilla Hedegaard Møller, DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIS SKOLER FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING ARKITEKTSKOLEN

Arkitekt, maa, mdl, ph.d.-stipendiat

Institut 3, Institut for Planlægning

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2013-09-01

Citation/Eksport

Grønbæk, N., & Møller, C. H. (2013). En problematisering af samspillet mellem centrale pædagogiske principper på arkitektuddannelsen. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(15), 74–84. https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7853