Rumlig organisering for læring

Arkitektstuderendes oplevelser af en tegnesal til 180 personer

  • Camilla Hedegaard Møller Kunstakademiets Arkitektskole
  • Jesper Bonde KADK

Resumé

Denne undersøgelse handler om arkitektstuderendes oplevelse af at studere i en tegnesal på 750 m2 med 180 studerende. Casen er et obligatorisk kursus for førsteårsstuderende og det empiriske afsæt er studerendes ugentlige logbøger, interviews og egne noter fra forfatterne, der er ansvarlige undervisere. Der anlægges det perspektiv, at læring konstitueres i dynamiske fællesskaber af aktør-netværk af bl.a. mennesker, traditioner, rum og materialitet (Latour, 2005; Akrich 1992, Lave & Wenger 2003; Keiding, 2012; Tanggaard & Szulevicsz 2013). Undersøgelsen udfolder oplevede fordele og ulemper ved at studere i tegnesalen, ligesom den peger på præsentationer i plenum, antallet af personer og kurset 1:1 dimension, som centrale opmærksomhedspunkter.

Forfatterbiografi

Camilla Hedegaard Møller, Kunstakademiets Arkitektskole

Arkitekt maa, mdl, Ph.d. -stipendiat

Publiceret
2019-10-04
Citation/Eksport
Møller, C., & Bonde, J. (2019). Rumlig organisering for læring. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(27), 98-117. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/112642
Sektion
Videnskabelig artikel