Informationskompetente studieledere - Om sammenhænge mellem studielederes brug af videnskilder og deres ledelsestilgange

Forfattere

  • Thomas Harboe Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet
  • Camilla Østerberg Rump Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
  • Jette Seiden Hyldegård Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet
  • Jesper Bruun Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v12i22.24226

Nøgleord:

studieledelse, ledelsestilgange, kvalitet, viden, faktoranalyse, reformer

Resumé

Studieledelse er under pres fra styringstiltag, der kræver at studieledere i dag kan balancere kompetent mellem pædagogisk og administrativ ledelse. Artiklen ser nærmere på mulige træk ved denne udvikling igennem en undersøgelse af studielederes brug af viden og syn på studieledelse. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt studieledere på et større dansk universitet identificeres en mulig sammenhæng mellem studielederes brug af videnskilder og deres opfattelser af studieledelse. Analysens implikationer for praksis diskuteres, herunder for udvikling af studier og undervisning lokalt. Det konkluderes, at der er behov for at følge op på undersøgelsens resultater med en større undersøgelse.

Forfatterbiografier

Thomas Harboe, Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet

Centerleder, Ph.D.

Camilla Østerberg Rump, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

lektor, phd,

Jette Seiden Hyldegård, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

studieleder, phd

Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

adjunkt, phd

Downloads

Publiceret

2017-03-02

Citation/Eksport

Harboe, T., Rump, C. Østerberg, Hyldegård, J. S., & Bruun, J. (2017). Informationskompetente studieledere - Om sammenhænge mellem studielederes brug af videnskilder og deres ledelsestilgange. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 12(22). https://doi.org/10.7146/dut.v12i22.24226