Learning Analytics og udvikling af studerendes autonomi og autenticitet

Resumé

Et læringsmiljø på universitetet, der i stigende grad præges af registrering, kontrol og vurdering, giver udfordringer i forhold til de studerendes autonomi. Autonomi er ikke kun et spørgsmål om privatliv, men også om den akademiske frihed, der har været et centralt mål for universitetsuddannelserne siden dannelsen af det forskningsbaserede universitet. Vi stiller spørgsmålet: Hvordan kan universitetsundervisere tilrettelægge undervisningen på måder, som samtidig bevarer de studerendes autonomi og autenticitet i studieadfærden? Med afsæt i bogen ”Freedom to learn” (Macfarlane 2017) drøfter vi, hvordan vi som undervisere kan give studerende mulighed for at udfolde autonomi og autenticitet og giver eksempler på faldgruber i design af undervisningsforløb, som anvendelsen af learning analytics, i større eller mindre skala, kan føre til. Et særligt fokus er på brugen af learning analytics til kontrol af adfærd gennem summative evalueringer.

Publiceret
2019-10-04
Citation/Eksport
Christiansen, F., Mathiasen, H., & Johansen, M. (2019). Learning Analytics og udvikling af studerendes autonomi og autenticitet. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(27), 35-49. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/108002
Sektion
Videnskabelig artikel