Nr. 67 (2013): Verden(er)

					Se Nr. 67 (2013): Verden(er)

Verden(er) tager udgangspunkt i en debat om udsagnet 'Vi bebor mangfoldige verdener', der blev afholdt i foråret 2011. Talere for og imod dette udsagn, dannede afsæt for en videre skriftlig debat og en række artikler, der alle skriver sig ind i, eller op imod, den såkaldte 'ontologiske vending' indenfor antropologien. Spørgsmålet om, hvorvidt vi lever i én verden, der repræsenteres forskelligt eller, om der ontologisk er tale om flere verdener bliver udfoldet i dette nummer. Således giver dette nummer et indblik indvendinger for og argumenter imod denne filosofi-inspirerede vending indenfor nyere antropologi.
 
Temaredaktion: Christina Vega Pedersen, Astrid Grue, Margit Anne Petersen, Mikkel Bunkenborg, Dorthe Nyland Sørensen, Hanne Veber.

Publiceret: 2013-07-01

Hele nummeret

Position

Forfatterliste