PRAKTISK ONTOLOGI: Verdener i STS og antropologi

Forfattere

  • Christopher Gad
  • Casper Bruun Jensen
  • Brit Ross Winthereik

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i67.107001

Resumé

I denne artikel diskuterer vi spørgsmået om, hvorvidt vi bebor mangfoldige verdener

med udgangspunkt i en amoderne tilgang til videnskabs- og teknologistudier

(science and technology studies eller STS), som vi kalder praktisk ontologi. På

den ene side er denne analytiske position nært beslægtet med antropologiens

nylige interesse for ontologi. På den anden side præsenterer vores tilgang en

række vigtige forskelle. Disse forskelle vedrører ikke mindst spørgsmål om materialitetens

agens, om informanters begrebsliggørelse af egen praksis og om

forholdet mellem etnografisk beskrivelse, begrebslig opfindsomhed og politik.

Søgeord: videnskabs- og teknologistudier (STS), multiplicitet, materialitet, praksis,

verdener

 

Downloads

Publiceret

2018-08-08

Citation/Eksport

Gad, C., Jensen, C. B., & Winthereik, B. R. (2018). PRAKTISK ONTOLOGI: Verdener i STS og antropologi. Tidsskriftet Antropologi, (67). https://doi.org/10.7146/ta.v0i67.107001

Nummer

Sektion

Artikler