DEN ONTOLOGISKE BLÆNDING: Om den ontologiske vendings metodiske og politiske problemer

Forfattere

  • David Sausdal
  • Henrik Vigh

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i67.107002

Resumé

Denne artikel anlægger en kritisk synsvinkel på „den ontologiske vending“. Dens

argument er, at den ontologiske vending indeholder to centrale problemer: det

ene metodisk, det andet politisk. For det føste påeger artiklen vanskelighederne

ved at studere „en radikale Anden“ påontologiske betingelser. Hvis tilhægerne

af den ontologiske vending har ret i deres påtand om, at antropologien ikke

bø studere multiple „erdenssyn“, men fuldstædigt og essentielt forskellige

„erdener“, hvordan vil man sågåmetodologisk til dette? Sagt påen anden måe;

med hvilke registre kan vi som antropologer forståog beskrive ontologiske Andre

påmåer, der yder dem, og ikke blot antropologer/antropologien, retfædighed?

For det andet er radikal forskellighed som et analytisk udgangspunkt problematisk

med tanke påden indflydelse, antropologien har uden for universitetsverdenen.

Som historien har vist os, såskaber en inddeling af verden i radikalt forskellige

Andre base for politiske konstruktioner af ikke bare ligevædige, men ofte

mindrevædige Andre.

Søgeord: K/kultur, verden(ssyn), (anti)essentialisme, eksotisme, tingsliggørelse,

ontologi

 

Downloads

Publiceret

2013-07-01

Citation/Eksport

Sausdal, D., & Vigh, H. (2013). DEN ONTOLOGISKE BLÆNDING: Om den ontologiske vendings metodiske og politiske problemer. Tidsskriftet Antropologi, (67). https://doi.org/10.7146/ta.v0i67.107002

Nummer

Sektion

Artikler