NÅR VERDENER ER AMULETTER: Shamanisme, ting og ontologi blandt duhaerne i Mongoliet

Forfattere

  • Benedikte Møller Kristensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i67.107003

Resumé

Artiklen undersøger, hvilken rolle amuletter og såkaldt „dårlige ting“ spiller i

initieringen af shamaner blandt duha, som er rensdyrnomader i Mongoliet. Det

er artiklens tese, at duhaernes religiøe amuletter udgø et slags levende kort over

duhaernes shamanistiske ontologi og synliggø deres forestilling om, at hver

shamanslæt udgø en sæegen verden. De „ålige ting“ synliggø duhaernes

normer og vædier for korrekt omgang med mennesker og ikke-mennesker, som

er indeholdt i deres „aturlov“. Viden om de enkelte shamanslæters sæegenhed

videreføes fra shaman til shaman via slætens amuletter, mens de „ålige ting“

synliggø duhaernes fæles normer og vædier. Endelig illustrerer artiklen, hvordan

duhaernes shamanistiske ontologi indebæer en forestilling om multiple verdener,

hvis beskaffenhed kontinuerligt konstrueres og rekonstrueres i en dialektik mellem

viden og „ravæ af viden“ om amuletter, en dialektik, som drives fremad af hædelser

i menneskelivet, der udfordrer shamanen og slætens eksisterende viden

om –og ivæksæter en søen efter og rygter om –den enkelte amulets sande

natur og verden.

Søgeord: shamanisme, ting, ontologi, viden, fravær af viden, rygter

 

Downloads

Publiceret

2013-07-01

Citation/Eksport

Kristensen, B. M. (2013). NÅR VERDENER ER AMULETTER: Shamanisme, ting og ontologi blandt duhaerne i Mongoliet. Tidsskriftet Antropologi, (67). https://doi.org/10.7146/ta.v0i67.107003

Nummer

Sektion

Artikler