FRANZ BOAS OG DET MODERNE ETNOGRAFISKE MUSEUMS (U)MULIGHED

Forfattere

  • Anna Kaae Kjærgaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i67.107007

Resumé

I denne artikel fokuserer jeg på en hidtil underbelyst side af antropologen Franz

Boas’ virke, nemlig hans engagement i museumsverdenen. Jeg ser næmere påto

museumsfaglige debatter, som han indgik i med 20 ås mellemrum: Debatten med

kurator ved United States National Museum Otis T. Mason i 1887 og debatten

med kurator ved Field Museum of Natural History George A. Dorsey i 1907.

Debatterne belyser et centralt vendepunkt i antropologiens historie. I diskussionen

med Mason formulerer Boas principperne for en ny kulturelt kontekstualiserende

kurateringspraksis, som senere skulle blive det moderne etnografiske museums

udstillingsform par excellence. Han læger samtidig kimen til et generelt teoretisk

skift inden for antropologien fra evolutionisme til kulturrelativisme samt

et metodisk skift fra en rent spekulativ „æestolsantropologi“ til en empirisk

videnskab centreret omkring feltstudiet. I sin diskussion med Dorsey eksponerer

Boas omvendt den kulturrelativistiske tæknings uforenelighed med det

etnografiske museum og dets indbyggede fokusering påmateriel kultur. Han

fastslår samtidig, at museets rolle er formidling, ikke forskning. Han foregriber

dermed den videnskabelige antropologis institutionelle skift fra museet til

universitetet, som blandt andet på grund af kulturrelativismens indtog blev en

realitet 15-20 år senere. De problematikker, som Boas optegner i sine museumskritiske

artikler, er dog ikke løst ved at flytte antropologien fra museet til universitetet.

For de peger ikke kun på en række indbyggede begrænsninger i det

etnografiske museum som institution, men også i antropologien som helhed. Jeg

vil afslutningsvis perspektivere til to forskellige strømninger i nyere antropologi,

som viser at det stadig er aktuelt at diskutere disse begrænsninger i dag: Dels den

retoriske vending med Writing Culture som eksempel og dels den ontologiske

vending med Thinking Through Things som eksempel.

Søgeord: Franz Boas, det etnografiske museum, kulturrelativisme, materiel kultur,

den ontologiske vending, den retoriske vending

 

Downloads

Publiceret

2013-07-01

Citation/Eksport

Kjærgaard, A. K. (2013). FRANZ BOAS OG DET MODERNE ETNOGRAFISKE MUSEUMS (U)MULIGHED. Tidsskriftet Antropologi, (67). https://doi.org/10.7146/ta.v0i67.107007

Nummer

Sektion

Artikler