VERDENS UAFKLARETHED

Forfattere

  • Mikkel Bille

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i67.107005

Resumé

Artiklen diskuterer, hvorledes uafklarethed og begrebsmæssig vaghed konstituerer

den måde, hvorpå mennesker udfolder sig materielt og begrebsmæssigt. I de nylige

antropologiske studier af „en eller flere verdener“ udfolder verdens beskaffenhed

sig ofte i informanternes klare og entydige udsagn eller udledes af observationer

af praksis. Med udgangspunkt i brugen af belysning argumenterer artiklen for

et øet fokus påbegrebet „tmosfæe“ som det, der toner oplevelsen af verden,

men som ikke nøvendigvis indbefatter begrebsmæsig klarhed. Atmosfæer er

ontologisk set vage erfaringer, der påden ene side opleves og påden anden side

ikke præist kan afgræses. Nå denne uafklarethed tages som præis, ånes op

for en tilgang til informanternes erfaringer, som ikke blot handler om multiplicitet,

men som ogsåtager sammensmeltningerne af de affektive, sanselige og materielle

erfaringspraksisser med, hvor uklare de end er.

Søgeord: atmosfære, lys, uafklarethed, Danmark, Jordan, hygge

 

Downloads

Publiceret

2013-07-01

Citation/Eksport

Bille, M. (2013). VERDENS UAFKLARETHED. Tidsskriftet Antropologi, (67). https://doi.org/10.7146/ta.v0i67.107005

Nummer

Sektion

Artikler