Årg. 20 Nr. 1 (2018): Prekarisering - hvad, hvem og hvor? Del 2

					Se Årg. 20 Nr. 1 (2018): Prekarisering - hvad, hvem og hvor? Del 2

For et år siden bragte Tidsskrift for Arbejdsliv et temnummer med titlen ’Det Prekære Arbejdsliv’ (nr. 1 2017) og heri var samlet et antal artikler og kronikker, der på forskellige måder beskæftigede sig med begrebet prekarisering. Fordi der til det første tema om prekari- sering var stor interesse, og fordi vi i temaredaktionen blev efterladt med et indtryk af, at danske forskningsmiljøer er begyndt at beskæftige sig med prekarisering i arbejdslivet, har vi valgt at gentage temaet ét år senere.

Publiceret: 2018-03-01