Kompleksiteten i akademisk sprogbrug belyst ved modelanalyser

  • Karen Lund

Resumé

I denne artikel har jeg fokus på den komplekse sprogbrug der møder
de studerende på de mellemlange og...
Publiceret
2017-12-18
Citation/Eksport
Lund, K. (2017). Kompleksiteten i akademisk sprogbrug belyst ved modelanalyser. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 22(63). Hentet fra https://tidsskrift.dk/spr/article/view/102791