2012: Morsmål, andrespråk, Nabospråk og fremmedspråk