Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Språk i Norden är en tidskrift som årligen ges ut av Nätverket för språknämnderna i Norden. Vartannat år bygger numret huvudsakligen på föredrag som har hållits på de nordiska språkmötena, och artiklarna tar upp aktuella problemställningar med koppling till forskning och utredningar om de nordiska språken. Tidskriften publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, som granskas och redigeras av redaktionen. 

Artiklarna får vara maximalt 10 A4-sidor (ca 3 600 tecken med blanksteg/sida), inklusive eventuella figurer, bilder och andra illustrationer. 

Artiklarna publiceras bara på nätet, och författaren behåller sin upphovsrätt. Författaren får inte honorar för artikeln. Den som vill citera eller hänvisa till artikeln, ska hänvisa till författaren och ange Språk i Norden som källa

Skicka manuskripten till

Språk i Norden
huvudredaktör Gabriella Sandström
Språkrådet
Box 20057
SE-104 60 Stockholm
SVERIGE
E-post: gabriella.sandstrom@sprakochfolkminnen.se

Språk

Artiklarna ska vara skrivna på danska, norska eller svenska.

Layout

 • Skriv i MS-Word 2007 eller nyare version.
 • Använd Times New Roman: 16 punkt (fet) till huvudrubriken, 12 punkter till löpande text, 14 punkter (fet) till underrubriker.
 • Gör minsta möjliga layoutmarkeringar och formatering.
 • Tillåtna markeringar för att göra texten tydlig är kursiv och fet, inte understrykning och färger.
 • Välj fast vänstermarginal, flexibel högermarginal.
 • Radavståndet ska vara 1.
 • Markera nytt stycke med indrag och nytt avsnitt med blankrad.
 • Placera citat med en blankrad både före och efter, och markera med indrag från vänstermarginalen.
 • Tabeller och figurer kan infogas, men kontrollera att de ser bra ut och leverera dem dessutom i en separat fil.
 • Avstavning ska inte användas.
 • Undvik förkortningar.
 • Försök popularisera där det går och undvik onödiga facktermer.
 • Numrera fotnoterna löpande.
 • Titeln på artikeln ska komma först med namnet på författaren i kursiv på nästa rad.
 • Skriv en ingress med de viktigaste punkterna i artikeln på maximalt 8 rader.
 • Avsluta med ett sammandrag på engelska på maximalt 10 rader.
 • Lägg till en två rader lång presentation av författaren, gärna med ett porträttfoto (.jpg- eller .png-format!).
 • Ange tre till fem nyckelord som kan användas vid sökning. 

Författarporträtt och övriga foton måste levereras separat i .jpg- eller .png-format. Teckningar kan även levereras i .gif- eller annat bildformat. Bilderna ska vara högupplösta.

Referenser och litteraturhänvisningar

Litteraturhänvisningar ska följa Harvardsystemet (författare-årtal-systemet), t.ex. (Dyvik 2003, s. 30). Vid hänvisning till flera verk samma år används a, b, t.ex. (Milroy, L 1993a). Om författaren eller redaktören är islänning, ska hela namnet användas i hänvisningen, t.ex. (Kristján Árnason 2003, s. 141).

Litteraturöversikten sorteras alfabetiskt efter författarens eller redaktörens efternamn. Om författaren eller redaktören är islänning, sorterar man efter förnamn och gör en hänvisning där efternamnet placeras i listan. När författare eller redaktör saknas, anges i stället den organisation etc. som står bakom texten.

En litteraturlista kan se ut så här:
Dyvik, Helge, 2003: Offisiell og ikke-offisiell språknormering – nyttig eller skadelig motsetning? I: Helge Omdal & Rune Røsstad (red.): Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis, s. 25–40. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Dyvik, Helge, 2009: Å navigere i skriftspråkets rom. Om normklynger i bokmål og nynorsk. I: Språknytt nr. 3, 2009, s. 18–21.

Halskov, Jakob, 2008: It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser. Foredrag d. 30. oktober 2008 i Selskab for Nordisk Filologi, København.

Halskov, Jakob & Pia Jarvad, 2010: Human og maskinel excerpering af neologismer. I: NyS, Nydanske Studier, bd. 38. s. 39–68.

Hansen, Erik, 1975: Den hemmelige præmis. Argumenter og skinargumenter i sprogrigtighedsspørgsmål. I: Klaus Kjøller (red.): Analyser af sprogbrug. Argumentation, s. 88–102. København: Borgen.

Hjarvard, Stig, 2004: The Globalization of Language. How the Media Contribute to the Spread of English and the Emergence of Medialects. Nordicom Review 2004, no. 1–2, pp. 75–97.

Laursen, Ditte, 2005: Svar udbedes! Besvarelsesnormen i unges sms-kommunikation. I: Peter Widell & Mette Kunøe (red.): 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, s. 238–256. Århus: Aarhus Universitet.

Schack, Jørgen, 2001: Ændringer i opslagsords staveform eller ordform. Nyt fra Sprognævnet 2001/4, s. 12–17.

Statistikcentralen 2014. Hämtat 14.11.2016. http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/03/vamuu_2014_03_2014-04-24_tie_001_sv.html.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Språk i Norden behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på sin@dsn.dk.