https://tidsskrift.dk/sin/issue/feed Sprog i Norden 2022-08-18T11:17:58+02:00 May Wikström may.wikstrom@sprakinstitutet.fi Open Journal Systems <p>De nordiske sprognævns årspublikation, udgivet siden 1970.</p> https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132408 Förord 2022-04-25T09:46:34+02:00 May Wikström adm@dsn.dk <p>.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132409 ELRC, ELG og ELE – Europæiske krafttilskud til nordisk sprogteknologi 2022-04-25T09:51:15+02:00 Sabine Kirchmeier adm@dsn.dk <p>I denne artikel præsenterer jeg tre europæiske initiativer med stor betydning for nordisk sprogteknologi. Det drejer sig om European Language Grid (ELG), European Language Ressource Coordination (ELRC) og European Language Equality (ELE). <br /> Projekterne har det tilfælles at de bygger på et mangeårigt samarbejde mellem de sprogteknologiske forskningsmiljøer og EU-Kommissionen for at skabe god sprogteknologi for alle europæiske sprog.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132410 Robotten – Den hundredårige der kom ind på scenen og ikke forsvandt 2022-04-25T09:59:15+02:00 Peter Juel Henrichsen adm@dsn.dk <p>The term ’robot’ was invented 100 years ago. In this short essay, we comment on the development of the humanoid robot, its impressive motoric and analytical capabilities in contrast to its exceedingly poor conduct of natural language.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132411 Tillgänglig textning med hjälp av språkteknologi 2022-04-25T10:01:11+02:00 Michael Stormbom adm@dsn.dk <p>Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter till digitala tjänster som är genuint tillgängliga för alla, även om stora utmaningar kvarstår. Tjänsteproducenter blir allt mer medvetna om vikten av tillgänglighet, och tillgänglighetsdirektivet har medfört lagstadgade krav på att digitala offentliga tjänster måste vara tillgängliga. Det är möjligt med hjälp av språkteknologier. Ett exempel är undertexter som skapas med hjälp av taligenkänning.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132412 Donera prat för AI-utveckling till Språkbanken i Finland 2022-04-25T10:03:13+02:00 Krister Lindén adm@dsn.dk Mietta Lennes adm@dsn.dk Tommi Jauhiainen adm@dsn.dk Mikko Kurimo adm@dsn.dk Aleksi Rossi adm@dsn.dk <p>Det behövs tusentals timmar med vardagsprat för forskning och innovation i samhällsvetenskap, humaniora och artificiell intelligens. För att utveckla nättjänster som förstår svenska och finska i Finland har Språkbanken i Finland tillsammans med Yle, det nationella public service-bolaget för radio, tv och webb, samlat in 4 000 timmar vardagsfinska via nätet. Insamlingen genomfördes med understöd från statens utvecklingsbolag Vake. En insamling av vardagsprat på finlandssvenska är på gång i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland, och målet är ett liknande projekt även för samiska i Norden.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132413 Språk(teknologi) är nyckeln till (artificiell) intelligens och rättvisa 2022-04-25T10:16:37+02:00 Jörg Tiedemann adm@dsn.dk <p>Vårt samhälle är fullt av ogjorda översättningsjobb. Utan teknologiska lösningar finns det helt enkelt ingen möjlighet att kunna hantera den gigantiska mängd information som borde göras tillgänglig för alla. I artikeln presenteras initiativ som bygger på öppna och säkra översättningsverktyg som beaktar användarnas integritet. Vårt samhälle måste stödja sådana, för att skapa rättvisa utan exploatering, och för att erbjuda tjänster på lika villkor även till mindre kommersiellt intressanta minoriteter.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132414 Automatisk målgruppsanpassad textanpassning 2022-04-25T10:20:57+02:00 Evelina Rennes adm@dsn.dk Arne Jönsson adm@dsn.dk <p>Språkteknologisk forskning gör det möjligt att utveckla teknik som automatiskt kan anpassa texter på olika sätt, exempelvis genom att sammanfatta eller att skriva om texter så att de blir enklare. Det är också möjligt att mäta texters komplexitet på olika nivåer genom att exempelvis mäta andelen svåra ord, meningskomplexitet och komplexitet för hela texten. Eftersom det inte finns en anpassad text som passar alla är det viktigt att göra teknikerna tillgängliga för såväl skribenter som läsare, så att de kan anpassa texten efter sin målgrupps behov. I artikeln presenterar vi ett antal tekniker för och utmaningar med detta. Vi illustrerar med exempel från system för mätning av textkomplexitet och olika typer av textanpassning.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132415 Talegenkendelse og sprogteknologi på Færøerne 2022-04-25T10:25:59+02:00 Sandra Saxov Lamhauge adm@dsn.dk Iben Nyholm Debess adm@dsn.dk <p>Denne artikel er skrevet på baggrund af et oplæg om talegenkendelse og sprogteknologi på Færøerne på Nordisk Sprogmøde 2021. Artiklen præsenterer det igangværende færøske projekt, projekt Ravn. Projektet udvikler den første færøske talegenkender, og til dette formål udvikles også en BLARK, som indeholder sproglige ressourcer egnet til sprogteknologisk arbejde generelt. Ressourcerne er open source og indeholder bl.a. en ordbog, et SAMPA-alfabet, optagelser i wav-format og et tekstkorpus. Med afsæt i det aktuelle projekt giver vi et overblik over sprogteknologien på Færøerne generelt.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132416 Samisk språkteknologi i 2021 2022-04-25T10:30:20+02:00 Sjur Nørstebø Moshagen adm@dsn.dk <p>Artikkelen gjev eit oversyn over samisk språkteknologi i 2021, i lag med eit stutt samandrag av historia, og går deretter inn på nokre av utfordringane i arbeidet med samisk språkteknologi og språkteknologi for minoritetar meir allment. Utfordringane blir tydeleggjorde med handfaste døme. Artikkelen blir avslutta med å peika på nokre vegar framover for å rydda dei viktigaste hindera av vegen.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132417 Ny nordisk språklitteratur utgiven 2021 2022-04-25T10:36:58+02:00 Marianne Rathje adm@dsn.dk Maria Fremer adm@dsn.dk Ragnar Sigrunarson adm@dsn.dk Beatrine Heilmann adm@dsn.dk Ágústa Þorbergsdóttir adm@dsn.dk Gunnhild Wiggen adm@dsn.dk Johanna Ledin adm@dsn.dk <p>.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132418 Adresser till språknämnderna i Norden 2022 2022-04-25T10:54:19+02:00 - Redaktionen adm@dsn.dk <p>.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/133144 Kolofon 2022-07-05T09:56:22+02:00 - Redaktionen adm@dsn.dk <p>.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene https://tidsskrift.dk/sin/article/view/133145 Indholdsfortegnelse 2022-07-05T09:59:52+02:00 - Redaktionen adm@dsn.dk <p>.</p> 2022-08-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene