Sprog i Norden https://tidsskrift.dk/sin <p>De nordiske sprognævns årspublikation, udgivet siden 1970.</p> Sprognævnene i Norden da-DK Sprog i Norden 0108-8270 <p>Forfatterne og Netværket for sprognævnene har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet.</p> Förord https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132408 <p>.</p> May Wikström Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 5 6 ELRC, ELG og ELE – Europæiske krafttilskud til nordisk sprogteknologi https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132409 <p>I denne artikel præsenterer jeg tre europæiske initiativer med stor betydning for nordisk sprogteknologi. Det drejer sig om European Language Grid (ELG), European Language Ressource Coordination (ELRC) og European Language Equality (ELE). <br /> Projekterne har det tilfælles at de bygger på et mangeårigt samarbejde mellem de sprogteknologiske forskningsmiljøer og EU-Kommissionen for at skabe god sprogteknologi for alle europæiske sprog.</p> Sabine Kirchmeier Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 7 17 Robotten – Den hundredårige der kom ind på scenen og ikke forsvandt https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132410 <p>The term ’robot’ was invented 100 years ago. In this short essay, we comment on the development of the humanoid robot, its impressive motoric and analytical capabilities in contrast to its exceedingly poor conduct of natural language.</p> Peter Juel Henrichsen Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 19 27 Tillgänglig textning med hjälp av språkteknologi https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132411 <p>Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter till digitala tjänster som är genuint tillgängliga för alla, även om stora utmaningar kvarstår. Tjänsteproducenter blir allt mer medvetna om vikten av tillgänglighet, och tillgänglighetsdirektivet har medfört lagstadgade krav på att digitala offentliga tjänster måste vara tillgängliga. Det är möjligt med hjälp av språkteknologier. Ett exempel är undertexter som skapas med hjälp av taligenkänning.</p> Michael Stormbom Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 29 34 Donera prat för AI-utveckling till Språkbanken i Finland https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132412 <p>Det behövs tusentals timmar med vardagsprat för forskning och innovation i samhällsvetenskap, humaniora och artificiell intelligens. För att utveckla nättjänster som förstår svenska och finska i Finland har Språkbanken i Finland tillsammans med Yle, det nationella public service-bolaget för radio, tv och webb, samlat in 4 000 timmar vardagsfinska via nätet. Insamlingen genomfördes med understöd från statens utvecklingsbolag Vake. En insamling av vardagsprat på finlandssvenska är på gång i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland, och målet är ett liknande projekt även för samiska i Norden.</p> Krister Lindén Mietta Lennes Tommi Jauhiainen Mikko Kurimo Aleksi Rossi Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 35 50 Språk(teknologi) är nyckeln till (artificiell) intelligens och rättvisa https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132413 <p>Vårt samhälle är fullt av ogjorda översättningsjobb. Utan teknologiska lösningar finns det helt enkelt ingen möjlighet att kunna hantera den gigantiska mängd information som borde göras tillgänglig för alla. I artikeln presenteras initiativ som bygger på öppna och säkra översättningsverktyg som beaktar användarnas integritet. Vårt samhälle måste stödja sådana, för att skapa rättvisa utan exploatering, och för att erbjuda tjänster på lika villkor även till mindre kommersiellt intressanta minoriteter.</p> Jörg Tiedemann Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 51 66 Automatisk målgruppsanpassad textanpassning https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132414 <p>Språkteknologisk forskning gör det möjligt att utveckla teknik som automatiskt kan anpassa texter på olika sätt, exempelvis genom att sammanfatta eller att skriva om texter så att de blir enklare. Det är också möjligt att mäta texters komplexitet på olika nivåer genom att exempelvis mäta andelen svåra ord, meningskomplexitet och komplexitet för hela texten. Eftersom det inte finns en anpassad text som passar alla är det viktigt att göra teknikerna tillgängliga för såväl skribenter som läsare, så att de kan anpassa texten efter sin målgrupps behov. I artikeln presenterar vi ett antal tekniker för och utmaningar med detta. Vi illustrerar med exempel från system för mätning av textkomplexitet och olika typer av textanpassning.</p> Evelina Rennes Arne Jönsson Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 67 81 Talegenkendelse og sprogteknologi på Færøerne https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132415 <p>Denne artikel er skrevet på baggrund af et oplæg om talegenkendelse og sprogteknologi på Færøerne på Nordisk Sprogmøde 2021. Artiklen præsenterer det igangværende færøske projekt, projekt Ravn. Projektet udvikler den første færøske talegenkender, og til dette formål udvikles også en BLARK, som indeholder sproglige ressourcer egnet til sprogteknologisk arbejde generelt. Ressourcerne er open source og indeholder bl.a. en ordbog, et SAMPA-alfabet, optagelser i wav-format og et tekstkorpus. Med afsæt i det aktuelle projekt giver vi et overblik over sprogteknologien på Færøerne generelt.</p> Sandra Saxov Lamhauge Iben Nyholm Debess Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 83 92 Samisk språkteknologi i 2021 https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132416 <p>Artikkelen gjev eit oversyn over samisk språkteknologi i 2021, i lag med eit stutt samandrag av historia, og går deretter inn på nokre av utfordringane i arbeidet med samisk språkteknologi og språkteknologi for minoritetar meir allment. Utfordringane blir tydeleggjorde med handfaste døme. Artikkelen blir avslutta med å peika på nokre vegar framover for å rydda dei viktigaste hindera av vegen.</p> Sjur Nørstebø Moshagen Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 93 102 Ny nordisk språklitteratur utgiven 2021 https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132417 <p>.</p> Marianne Rathje Maria Fremer Ragnar Sigrunarson Beatrine Heilmann Ágústa Þorbergsdóttir Gunnhild Wiggen Johanna Ledin Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 103 147 Adresser till språknämnderna i Norden 2022 https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132418 <p>.</p> - Redaktionen Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 148 149 Kolofon https://tidsskrift.dk/sin/article/view/133144 <p>.</p> - Redaktionen Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18 Indholdsfortegnelse https://tidsskrift.dk/sin/article/view/133145 <p>.</p> - Redaktionen Copyright (c) 2022 Forfatterne og Netværket for sprognævnene 2022-08-18 2022-08-18