Om tidsskriftet

Sprog i Norden er et årligt udgivet tidsskrift som sprognævnene i Norden udgiver. Årsskriftet er udkommet siden 1970 og redigeres af de nordiske sekretærer i sprognævnene og -rådene i Danmark, Grønland, Finland, Færøerne,  Island, Norge og Sverige.

Sprog i Norden indeholder primært artikler som er baseret på foredrag holdt på det nordiske sprogmøde, men også andre aktuelle, fællesnordiske emner om sprog samt en oversigt over landenes fagudgivelser af sprog- og ordbøger. Artiklerne publiceres året efter. Fra og med 2016 er der kun blevet afholdt sprogmøder hvert andet år – i lige år. I ulige år består årsskriftet kun af oversigten over publikationer og ordbøger som er udgivet i de nordiske lande i det forgangne år.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.