Skandinavisk i kontakt med indvandrersprog

  • Pia Quist

Resumé

Det seneste årti er antallet af undersøgelser, der tager afsæt i sociolingvistiske
beskrivelser af urbane, flersprogede ungdomsmiljøer vokset markant i Norge,
Sverige og Danmark. Denne artikel giver et overblik over de vigtigste resultater
fra den skandinaviske forskning, idet der redegøres for parallelle fund der
vedrører ordstilling, bøjning, ordforråd og udtale. Artiklen afsluttes med en
kort udredning af verserende diskussioner om den terminologi, som knyttes til
forskningen. Kan man tale om etnolekter, multietnolekter, stil eller for eksempel
’sæt af træk´?

Publiceret
2012-01-01
Citation/Eksport
Quist, P. (2012). Skandinavisk i kontakt med indvandrersprog. Sprog I Norden, 43(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17154