Modersmålsundervisning – på barrikaden och i marginalen

  • Jennie Spetz

Resumé

I Sverige är möjligheterna för elever med andra modersmål än svenska att
få undervisning i sitt modersmål större än i de övriga nordiska, och de flesta
europeiska, länder. Men jämsides med den officiella positiva hållningen till
sådan undervisning finns en negativ folkopinion och ute i skolorna har ämnet
modersmål låg status och en marginaliserad position. I en jämförelse mellan
insändare i dagstidningar under 1990-talet och 2000-talet framgår att diskussionen
sett likadan ut under lång tid. Modersmålsundervisningen har för den
breda allmänheten blivit en symbol för åsikter om invandring och integration,
brännbara ämnen som är känsliga att föra fram offentligt. Men ämnets utsatta
position bör också ses i ljuset av den enspråkighetsnorm som fortfarande råder
i undervisningsväsendet och i samhället i stort.

Publiceret
2012-01-01
Citation/Eksport
Spetz, J. (2012). Modersmålsundervisning – på barrikaden och i marginalen. Sprog I Norden, 43(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17157