Tegnspråk i Norden

Forfattere

  • Arnfinn Muruvik Vonen

Resumé

Denne artikkelen handler om tegnspråkene i Norden. Jeg forklarer først hva
et tegnspråk er. Deretter presenterer jeg en hypotese om hvilke tegnspråk som
finnes i de nordiske landene, og om de historiske relasjonene mellom dem. Jeg
omtaler også kort hvilken status hvert av dem har i opplæring og forvaltning,
og hvor langt dokumentasjonen av hvert av dem er kommet. Jeg berører også
spørsmålet om standardisering av tegnspråk.

Downloads

Publiceret

2012-01-01

Citation/Eksport

Vonen, A. M. (2012). Tegnspråk i Norden. Sprog I Norden, 43(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17159