Status for grønlandsk

  • Mimi Karlsen

Resumé

Mimi Karlsen holdt sin velkomsttale ved årsmødet 23. august 2011. Den er
gengivet nedenfor i sin fulde udstrækning. Mimi Karlsen redegør for det grønlandske
sprogs status her og nu og beskriver den nye sproglov, de mange vanskeligheder
der er i afkolonialiseringsprocessen, og i det at der er så relativt få
grønlandsktalende til at varetage de samme opgaver som en stor befolkning
har. Trods disse vanskeligheder er grønlandsk et fuldt moderne, litterær, kultursprog
som værnes og udvikles til at passe til det grønlandske samfund. (red.)

Publiceret
2012-01-01
Citation/Eksport
Karlsen, M. (2012). Status for grønlandsk. Sprog I Norden, 43(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17151