Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 4 (2015)

Fælles Mål og modelleringskompetence i biologiundervisningen - forenkling nødvendiggør fortolkning

  • Sanne Schnell Nielsen
Fremsendt
november 16, 2015
Publiceret
2015-11-16

Resumé

Artiklen beskriver hvilke kvaliteter og begrænsninger de nye Forenklede Fælles Mål indeholder i forhold til at understøtte lærernes arbejde med at implementere modelleringskompetencemålet for biologifaget i folkeskolen. Der gives et bud på hvordan modelbegrebet og modelleringskompetencemålet i de nye Forenklede Fælles Mål kan fortolkes når modeller og modellering skal inddrages kvalificeret i undervisningen. Artiklen problematiserer hvordan indholdet og formatet i de nye Forenklede Fælles Mål understøtter lærernes arbejde med at kvalificere brugen af modeller og modellering i undervisningen. Desuden gives der konkrete eksempler på hvordan modelleringskompetencemålet kan udfoldes og omsættes til undervisningspraksis så der bliver sammenhæng mellem biologifagets formål, modelbegrebet og modelleringskompetencemålet.

 

This paper describes the strengths and weaknesses of the new Simplified Common Objectives with regard to their ability to facilitate the teachers’ efforts to implement the modeling-competence-objective in biology classes. It is suggested how the modeling term and the modeling-competence objective can be interpreted, when models and modeling should be integrated in the teaching in a qualified manner. It is discussed how the content and format of the new Simplified Common Objectives facilitate teachers’ efforts to qualify the use of models and modeling in their teaching. Concrete examples are provided with regard to how the modeling-competence-goal can be unpacked and operationalized in order to enable coherence between the overall aim of the biology curriculum, the modeling term and the modeling-competence-objective.