Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 4 (2010)

Inquiry-based science education – har naturfagsundervisningen i Danmark brug for det?

  • Lars Domino Østergaard
  • Martin Sillasen
  • Jens Hagelskjær
  • Henrik Bavnhøj
Fremsendt
februar 12, 2014
Publiceret
2010-12-12

Resumé

Inquiry-based science education (IBSE) er en internationalt afprøvet naturfagsdidaktiskmetode der har til formål at øge elevernes interesse for og udbytte af naturfag. I artiklen redegøres derfor metoden, der kan betegnes som en elevstyret problem- og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisningsmetode,og resultater fra relevante internationale IBSE-inspirerede projekter sammenholdes meddansk undervisningspraksis. Specielt fremhæves elevernes aktive hypotesedannelse, italesættelse af egneidéer samt en større grad af selvstændighed i elevernes praktiske arbejde som noget nyt i den beskrevnemetode, samtidig med at faserne i elevarbejdet er mere klart defineret og adskilt i metoden. Slutteligbeskrives erfaringer fra et igangværende udviklingsarbejde hvor der arbejdes efter IBSE-metoden. Inquiry-Based Science Education (IBSE) is a didactical approach to teaching sciencethat is implemented in many educational systems throughout the world.The purpose of IBSE is to increase pupils’ interest in and provide opportunitiesfor deep learning in science education. The authors draw on international researchto discuss IBSE in relation to the Danish educational system. In this articleIBSE is characterized as a student driven inquiry-based teaching method thatemphasizes pupils’ formulation of hypothesis, experimental work, peer-to-peerwork and a well structured inquiry process. Finally the article reports on resultsfrom implementing IBSE in teacher training.