Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 1 (2022)

Ledelse af naturfaglig kulturudvikling

  • Birgitte Nielsen
  • Elzebeth Wøhlk
  • Ole Kronvald
Fremsendt
marts 2, 2022
Publiceret
2022-03-04

Resumé

I artiklen diskuteres en række “Ledelse der løfter naturfagsundervisningen”-arrangementer (LDLN) med deltagelse af trioer af naturfagsvejledere, skoleledere og kommunale naturfagskoordinatorer. Data består af evaluering og fokusgruppeinterviews med trioer fra to kommuner. Udfordringer og muligheder i udvikling af lokal naturfaglig kultur diskuteres under overskrifterne: 1) det organisatoriske niveau, 2) det kollegiale samarbejde og 3) undervisningen. Analyserne viser en stor variation mellem skoler og kommuner. Mange steder mangler uddannelse til naturfagsvejlederne hvilket giver udfordringer ift. mandat og legitimitet. Desuden berøres lærernes ejerskab. Rammesætning af handleplan og samarbejde på LDLN-arrangementerne fremhæves positivt. Diskussionen peger bl.a. på modstridende diskurser om ledelse og lærersamarbejde.