Årg. 3 Nr. 4 (2010): Perspektiver på e-læring

REDAKTØRER: Jørgen Gomme, Københavns Universitet og Tom Nyvang, Aalborg Universitet

Perspektiver på e-læring er et meget bredt tema, da der kan anlægges ganske mange perspektiver på e-læring.  For blot at nævne nogle få kan man fokusere på institutioner og organisationers interne organisatoriske støtte til e-læring, pædagogiske og didaktiske tiltag i tilknytning til e-læring, og ikke mindst på udnyttelsen af de nye muligheder for at nå nye målgrupper, som e-læring også tilbyder. Dernæst kommer spørgsmålet om, hvad e-læring er? Her opfatter vi det meget bredt og medregner al ikt-støtte til læring.  Et andet tilbagevendende tema i tilknytning til e-læring er forandring - forandring fra ikke at anvende e-læring til at gøre det, eller forandring af den måde man anvender e-læring på.

Publiceret: 01-10-2010