E-materialer, som de forstås og bruges – en undersøgelse af forskelle i forståelsen af e-læring i hhv. et universitets- og forskningsbiblioteks-forankret regi

  • Maria Hvid Stenalt Statsbiblioteket
  • Volkmar Engerer Statsbiblioteket
  • Jesper Boserup Thestrup Statsbiblioteket
Nøgleord: materialer, kompendium, læring, diskurs

Resumé

Artiklen belyser, hvordan e-materialer, som et område inden for e-læring, omtales og forstås på tværs af universitetsrelaterede netværk. Artiklens hypotese er, at der er en forskel mellem universitetsforankret og forskningsbiblioteksforankret diskurs om e-materialer, og at denne diskrepans slører samarbejdsmuligheder og udviklingsmuligheder. Forfatterne argumenterer for at (gen)åbne diskursen angående e-materialer for at fremme den brede e-læring på universiteterne. I artiklen forholder forfatterne sig til artikler om e-materialer, der er publiceret i Tidsskriftet for Læring & Medier og til Statsbibliotekets e-materialer, som de præsenteres og formidles på bibliotekets hjemmeside.

Publiceret
2010-10-01
Citation/Eksport
Stenalt, M., Engerer, V., & Thestrup, J. (2010). E-materialer, som de forstås og bruges – en undersøgelse af forskelle i forståelsen af e-læring i hhv. et universitets- og forskningsbiblioteks-forankret regi. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 3(4). https://doi.org/10.7146/lom.v3i4.3928
Sektion
Artikler inden for tema