Go online – om effektiv, undervisercentreret udvikling af e-læring ved Aarhus Universitet

Forfattere

  • Mikkel Godsk Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v3i4.3925

Nøgleord:

Go Online, VTU, best practice, transformering

Resumé

Universiteter udvikler i stigende grad e-læring i form af webbaserede kurser. Hen-sigten er bl.a. at højne kvaliteten af undervisningen samt udbyde fleksible uddan-nelser til nye målgrupper. Det er imidlertid ikke oplagt, hvorledes udviklingen skal tilrettelægges for at være ressourcemæssig effektiv, og ofte er udbuddet af e-læringsservices tilrettelagt som mindre ad hoc- og on demand-løsninger efter undervisernes ønsker. Denne tilgang er imidlertid ganske ressourcekrævende og gør det vanskeligt at imødekomme den voksende efterspørgsel på e-læring. E-læringsenheden, med støtte fra Videnskabsministeriet, lancerede derfor i 2008 projektet "go online" med det formål at udvikle og systematisere Aarhus Universi-tets e-læringsudbud. Den overordnede tanke med projektet var at vende udvik-lingen af e-læring på hovedet og således tilrettelægge e-læringsservices som en samlet og systematiseret transformeringspakke efter undervisernes behov i forhold til deres aktuelle kurser.

Artiklen præsenterer idéen med projektet, det konkrete indhold af transforme-ringspakken, samt erfaringerne fra pilotforløbet i 2009. Erfaringerne og evalue-ringen fra pilotforløbet viser, at e-læring udbudt som en samlet og systematiseret transformeringspakke kan give både gode undervisningsresultater og være res-sourcemæssig effektiv - og således også gøre det muligt at udvikle e-læring i for-holdsvis stor målestok med begrænsede midler

Downloads

Publiceret

01-10-2010

Citation/Eksport

Godsk, M. (2010). Go online – om effektiv, undervisercentreret udvikling af e-læring ved Aarhus Universitet. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 3(4). https://doi.org/10.7146/lom.v3i4.3925

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema