Årg. 2 Nr. 2 (2009): Implementering af lyd, video og interaktive medier i undervisningen

Redaktør: Christian Dalsgaard, cdalsgaard@edu.au.dk, Aarhus Universitet
Redaktør: Mikkel Godsk, godsk@au.dk, Aarhus Universitet

Udbredelsen af lyd, video og interaktive medier i undervisningen er i kraftig vækst ved de videregående uddannelser. Podcastteknologien betragtes mange steder som en nyttig og åben distributionskanal for forelæsninger, mens videokonferencen udmærker sig som en fleksibel og miljøvenlig teknologi.

Artiklerne dokumenterer såvel gode som mindre gode erfaringer med teknologierne samt teoretiske refleksioner og undersøgelser. Artiklerne vidner om en varieret brug af lyd, video og interaktive medier i undervisningen og at især video er et område, der nu satses på.

Publiceret: 01-04-2009