Distribution af video – lige meget hvordan?

Forfattere

  • Diba Markus Forskningsnettet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v2i2.3913

Nøgleord:

video, youtube, repository, distribution

Resumé

Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af.

De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer.

I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Downloads

Publiceret

01-04-2009

Citation/Eksport

Markus, D. (2009). Distribution af video – lige meget hvordan?. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 2(2). https://doi.org/10.7146/lom.v2i2.3913