Årg. 42 Nr. 118 (2014): Deltagelsens æstetik

					Se Årg. 42 Nr. 118 (2014): Deltagelsens æstetik

Vi lever på mange måder i en deltagelseskultur. Kunsten, medierne, offentlige og kommercielle aktører og hverdagslivets sociale fællesskaber har i stigende grad gjort deltagelsen til et oplevelsesmæssigt og organisatorisk omdrejningspunkt. 

Omstændighederne for og betydningerne af denne aktuelle deltagelseskultur savner imidlertid stadig en kritisk og mere indgående belysning. Trods en efterhånden omfattende litteratur på området forbliver det stadig et uafklaret spørgsmål, hvad det overhovedet vil sige at deltage.

Publiceret: 2014-12-30

Forord

Anmeldelser

Om forfatterne