Årg. 41 Nr. 116 (2013): Affekt

					Se Årg. 41 Nr. 116 (2013): Affekt
"The affective turn" betegner en fornyet interesse for følelsernes kognitive og sociale betydning inden for en række human- og samfundsvidenskaber. Ikke mindst ser man i disse års kulturforskning og kulturkritik et skærpet fokus på de affektive strukturer, der kulturelt forbinder os og regulerer vores samkvem. Dette nummer af K&K afdækker en række af de analytiske muligheder, som den affektive drejning tilfører studiet af kultur og litteratur.
Publiceret: 2013-12-22