Call for abstracts til temanummer af K&K nr. 124: Handel

2016-09-13

Handel

Handel er en grundlæggende mellemmenneskelig aktivitet. Ofte bruger vi et abstrakt økonomisk sprog til at tale om den: Prissætning, profit, balance, bevægelighed og barrierer, udbud og efterspørgsel. Men handel er mere end en formålsbestemt udveksling af varer og ydelser. Den er også en historisk foranderlig social aktivitet indlejret i kulturelle sammenhænge. Handel var i lang tid og er stadig i stort omfang et møde mellem mennesker. Et møde, der udspringer af privat behov og begær, men reguleres juridisk og socialt gennem regler og ritualer. Handel er rationel kalkule, men også en kilde til kropslige affekter og sociale møder, der udfolder sig ganske forskelligt på Strøget og på sortbørser, på den traditionelle markedsplads og i den senmoderne globaliserings og internethandels tidsalder.

 

Historisk set har handel skabt kulturel udveksling. Internationale handelsruter har formet byers og regioners liv, handelsrejsende har ikke blot bragt varer, men også historier og billeder med sig frem og tilbage. Den europæiske oplysningstid opdyrkede og systematiserede denne erfaring i sin stadig udbredte forestilling om, at handel, fred og tolerance er forbundne. Men for den kapitalismekritiske tradition fremstår oplysningens handelsoptimisme som en ideologisk konstruktion, der dækker over de konflikter og den ulighed, som handel også medfører – ikke mindst i et globalt perspektiv. Alternative handelsformer har på den baggrund vundet udbredelse de seneste år, fra eksperimenterende kooperativer til markedsføringen af fairtrade-produkter, der paradoksalt nok fungerer både som en kritik af den herskende handelslogik og som en videreførelse af oplysningstidens idé om, at fred og gensidig økonomisk vækst hjælpes på vej af handel.

 

Bøger – og kunstværker i det hele taget – er også handelsvarer. Det præger deres udseende og deres indhold på både subtile og åbenlyse måder. Samtidig er handelslivet et yndet tema for alle kunstarterne, fra Marco Polos Il milione over 1700-tallets malerier af luksuriøse handelsvarer til nutidens film om finansmarkedet og dets udvikling: Margin Call, The Wolf of Wall Street. Når vi tænker på handel som en menneskeligt kompleks og historisk variabel praksis, så formes vores tanker også af kunstværkernes billeder af handelslivet. Kunsten er et arkiv over handelslivets mangfoldighed, over de mange former, handelslivet kan antage, og de mange affekter, det kan vække i mennesker. Alene af den grund er den et modsprog til økonomien.

 

Med dette nummer af K&K ønsker vi at sætte fokus på handel i et både historisk og aktuelt perspektiv – og i et perspektiv, der udfordrer det økonomiske sprogs blik på handelslivet. Hvordan har handelens sociale former udviklet sig historisk? Hvordan har man historisk forstået handelens politiske dimensioner? Hvordan kan man beskrive handelens affektive og kropslige dynamikker? Hvordan former handel, kunst og kultur gensidigt hinanden? Vi hilser i særlig grad bidrag velkomne, som adresserer disse spørgsmål i et kulturvidenskabeligt perspektiv og igennem analyser af litteratur, film, kunst og andre æstetiske produkter.

 

Forslag til artikelemner (ikke begrænset til denne liste):

 

 

  • Antropologisk, sociologisk og/eller politisk informerede analyser af handelsscener fra alle dele af kulturhistorien.

  • Handel og kulturel udveksling eksempelvis i rejselitteraturen.

  • Handel og fascinationen af det kuriøse.

  • Handelens kropslige og affektive dimensioner.

  • Analyser af handlens funktion i kapitalismen og kapitalismekritikken.

  • Handel og kunst i et boghistorisk og kunstsociologisk perspektiv, dvs. analyser af kunsten selv som vare.

  • Ulovlige, uetiske og forkerte handelsformer herunder handel med organer og mennesker (slaveri, trafficking).

  • Udviklingen og promoveringen af nye og/eller alternative handelsformer.