Meddelelser

Corona-nummer ude nu!

2022-04-27

Kære alle! Hermed er vi også nået til udgivelsen af vores særlige coronanummer, hvor forskellige forfattere diskuterer pandemiens indvirkning på undervisning og pædagogik på forskellige ledder og kanter. Særligt tak til nummerets to gæsteredaktører, Knut Ove Æsøy og Kamran Namdar! 

Nummeret kan ses her: Post-coronial education

Derudover inkluderer nummeret også et posthumt bidrag om dansk skolehistorie fra tidligere professor Thyge Winther-Jensen.

Vh
Jørgen Huggler
Martin Bygballe

Læs mere om Corona-nummer ude nu!

Nyeste nummer

Årg. 10 Nr. 1 (2021): Post-coronial education
Se alle numre

Studier i pædagogisk filosofi er et elektronisk on-line, open access og peer-review'ed tidsskrift, der publicerer artikler inden for den pædagogisk filosofiske tradition i bred forstand. Artiklerne spænder fra klassiske filosofiske undersøgelser af fundamentale emner i relation til det pædagogiske felt til detaljerede og kritiske analyser af dannelse, uddannelse, læring, undervisning etc. i et filosofisk perspektiv.

Studier i pædagogisk filosofi sigter efter at fremme en levende og kritisk dialog mellem forskere på universiteter og læreranstalter fra hele Norden. Tidsskriftet repræsenterer ikke én filosofisk eller teoretisk skole eller tradition. Tværtimod er tidsskriftets mål at fremme udveksling og samarbejde mellem filosoffer, pædagogiske filosoffer og filosofisk orienterede forskere indenfor uddannelse og pædagogik i Norden. Tidsskriftet stræber derfor efter en bred nordisk spredning af artikelforfattere, fagfællebedømmere og redaktion.

Alle artikler publiceres på et af de skandinaviske sprog: dansk, norsk og svensk. I særlige tilfælde kan tidsskriftet bringe bidrag på andre sprog.