Studier I Pædagogisk Filosofi bliver til NORDISKE STUDIER I PEDAGOGISK FILOSOFI

2023-06-22

Kære læsere, forfattere og bedømmere,

Vi meddeler herfra, at Studier I Pædagogisk Filosofi i sin nuværende form lukker, og bliver til Nordiske Studier I Pedagogisk Filosofi (NSPF). NSPF har base på Universitet i Oslo og ny redaktør er Professor Torill Strand. Alle artikler fra SPF vil fortsat være offentligt tilgængelige, men tidsskriftet vil ikke publicere flere artikler. Alle der har indsendt artikler til bedømmelser opfordres derfor til at sende dem til NSPF i stedet. Hjemmesiden med al information om dette, samt de kommende publikationer, kan findes her: Nordiske Studier I Pedagogisk Filosofi (NSPF).

Herunder en meddelelse fra NSPF-redaktionen:

ANNOUNCEMENT

Nordic Studies in Philosophy and Education

Nordic Studies in Philosophy and Education now accepts papers for peer review and publication. In particular, we invite contributions from the members of the Nordic Society of Philosophy of Education.

Nordic Studies in Philosophy and Education aims to further a lively and critical dialogue on philosophical, theoretical, normative and conceptual issues relevant for educational research, policy and practice.

This journal is a peer-reviewed, electronic, open access and non-profit journal that publishes original contributions within the field of philosophy of education. The articles can vary from philosophical analyses of topical issues regarding teaching, learning, informal education and upbringing, to in-depth studies of foundational philosophical questions relevant to today’s policies and practices. The journal publishes special issues devoted to critical analyses and debates on topical issues of educational and philosophical relevance. Moreover, the journal contains a section for book reviews.

Nordic Studies in Philosophy and Education is a continuation of Studier i Pædagogisk Filosofi (ISSN: 2244-9140).

 

ANNONSERING

Nordiske Studier i Pedagogisk Filosofi

Nordiske studier i Pedagogisk Filosofi tar nå imot artikler for fagfellevurdering og publisering. Spesielt inviteres bidrag fra medlemmene av det Nordiske nettverket i pedagogisk filosofi.

Nordiske Studier i Pedagogisk Filosofi skal fremme en levende og kritisk dialog om filosofiske, teoretiske, normative og konseptuelle problemstillinger relevant for pedagogisk forskning, politikk og praksis.

Dette tidsskriftet er et fagfellevurdert, elektronisk, åpent tilgjengelig og ikke-kommersielt tidsskrift som publiserer originale bidrag innenfor det pedagogisk filosofiske fagfeltet. Tema for artiklene kan variere fra filosofiske analyser av pedagogiske spørsmål forbundet med undervisning, læring, danning og oppdragelse til studier av grunnleggende filosofiske spørsmål relevant for aktuell utdanningspolitikk og - praksis. Tidsskriftet publiserer temanumre viet kritisk analyse og diskusjon av aktuelle tema av pedagogisk og filosofisk relevans. I tillegg har tidsskriftet en seksjon for bok-anmeldelser.

Nordiske Studier i Pedagogisk Filosofi er en videreføring av Studier i Pædagogisk Filosofi (ISSN: 2244-9140).

_________________

Mange tak til alle, der har bidraget til SPF gennem årene, hvad end det er med artikler, bedømmelser eller at læse de publicerede tidsskrifter. Vi håber som sagt, at I vil indsende allerede forfattede og kommende artikler til NSPF, og selvfølgelig følge med i de kommende publikationer.

Venlig hilsen,
Redaktionen