Politikk og vitenskap – behovet for flervitenskapelig til- nærming til en politisk håndtering av en pandemi

En samtale med Dag Svanæs 6. november 2020

Forfattere

  • Dag Svanæs
  • Knut Ove Æsøy Faculty of Education - Østfold University CollegeInstitutt for filosofi og religionsvitenskap - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/spf.v10i1.125433

Resumé

Dag Svanæs har engasjert seg sterkt i den norske offentlige debatten om hvordan vi bør håndtere Coronapandemien. I løpet av året har han vert med på mange kronikker og vært i mange debatter og gjort foredrag om pandemien. Han er initiativtaker til nettstedet Coronakritikk.no, der de dokumenterer debatten og presenterer vitenskapelige kilder om pandemien.

Svanæs er professor ved institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU og arbeider med interaksjonen mellom menneske og teknologi. I hans doktorarbeid undersøkte han teoriene til Martin Heidegger og Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologien får fram hvordan menneske gjør erkjennelser gjennom fysiske handlinger i møtet med teknologi. Han har bygd opp ett fullskala laboratorium for uttesting av teknologi med brukere. Laboratoriet har i all hovedsak blitt brukt innenfor medisin. Dette viser hans interesse både for teknologiske hjelpemiddel, filosofi, helse og evnen til å ha kunnskap om fremtiden.

Knut Ove Æsøy er førsteamanuensis i pedagogisk filosofi ved OsloMet. Han har doktorgrad innenfor vitenskapsfilosofi og er opptatt av sammenhengen mellom kunnskaps mangfold og profesjonell praksis.

Forfatterbiografi

Knut Ove Æsøy, Faculty of Education - Østfold University CollegeInstitutt for filosofi og religionsvitenskap - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lecturer and doctor research fellow

Downloads

Publiceret

2021-12-30

Citation/Eksport

Svanæs, D., & Æsøy, K. O. (2021). Politikk og vitenskap – behovet for flervitenskapelig til- nærming til en politisk håndtering av en pandemi: En samtale med Dag Svanæs 6. november 2020. Studier I Pædagogisk Filosofi, 10(1). https://doi.org/10.7146/spf.v10i1.125433