Meddelelser

Studier I Pædagogisk Filosofi bliver til NORDISKE STUDIER I PEDAGOGISK FILOSOFI

2023-06-22

Kære læsere, forfattere og bedømmere,

Vi meddeler herfra, at Studier I Pædagogisk Filosofi i sin nuværende form lukker, og bliver til Nordiske Studier I Pedagogisk Filosofi (NSPF). NSPF har base på Universitet i Oslo og ny redaktør er Professor Torill Strand. Alle artikler fra SPF vil fortsat være offentligt tilgængelige, men tidsskriftet vil ikke publicere flere artikler. Alle der har indsendt artikler til bedømmelser opfordres derfor til at sende dem til NSPF i stedet. Hjemmesiden med al information om dette, samt de kommende publikationer, kan findes her: Nordiske Studier I Pedagogisk Filosofi (NSPF).

Klik herunder for mere info:


Læs mere om Studier I Pædagogisk Filosofi bliver til NORDISKE STUDIER I PEDAGOGISK FILOSOFI

Nyeste nummer

Årg. 10 Nr. 1 (2021): Post-coronial education
Se alle numre

Studier i pædagogisk filosofi er et elektronisk on-line, open access og peer-review'ed tidsskrift, der publicerer artikler inden for den pædagogisk filosofiske tradition i bred forstand. Artiklerne spænder fra klassiske filosofiske undersøgelser af fundamentale emner i relation til det pædagogiske felt til detaljerede og kritiske analyser af dannelse, uddannelse, læring, undervisning etc. i et filosofisk perspektiv.

Studier i pædagogisk filosofi sigter efter at fremme en levende og kritisk dialog mellem forskere på universiteter og læreranstalter fra hele Norden. Tidsskriftet repræsenterer ikke én filosofisk eller teoretisk skole eller tradition. Tværtimod er tidsskriftets mål at fremme udveksling og samarbejde mellem filosoffer, pædagogiske filosoffer og filosofisk orienterede forskere indenfor uddannelse og pædagogik i Norden. Tidsskriftet stræber derfor efter en bred nordisk spredning af artikelforfattere, fagfællebedømmere og redaktion.

Alle artikler publiceres på et af de skandinaviske sprog: dansk, norsk og svensk. I særlige tilfælde kan tidsskriftet bringe bidrag på andre sprog.