Forum for Idræt

Forum for Idræt er en faglig publikation, som indeholder forskning og formidling om idræt, bevægelse og sport i historisk, samfundsvidenskabeligt og humanistisk perspektiv. I perioden fra 1985 til 2008 hed udgivelsen Idrætshistorisk Årbog. I forbindelse med en udvidelse af fagområdet ændrede tidsskriftet navn til Forum for Idræt i 2009. Læs mere om foreningen bag tidsskriftet på: www.forumforidraet.dk.


Tidsskriftets hjemmesidebillede

Bag tidsskrift Forum for Idræt står foreningen Forum for Idræt, Historie og Samfund, som har til formål at udbrede viden om sammenhænge mellem idrætten, kroppen og samfundet. Et væsentligt element i arbejdet på at leve op til denne målsætning er, at foreningen søger at etablere sig som et aktivt forum for samarbejde om og formidling af humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og debat om idræt.