Artikelskrivning som eksamensform

Forfattere

  • Lars Domino Østergaard Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi
  • Diana Stentoft Aalborg Universitet, Institut for læring og Filosofi

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7716

Nøgleord:

Evaluering, Eksamensform, Kompetencer, Motivation, Autencitet

Resumé

I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka­demiske kompetencer. Vi tager udgangspunkt i en række teoretiske over­vejelser, der knytter den summative evaluering til begreber som autentiske rammer, kompetenceudvikling og motivation. Disse overvejelser supplerer vi med resultaterne af en konkret undersøgelse af et pilotforsøg gen­nem­ført ved 2. semester på kandidatuddannelsen i Idræt på Aalborg Uni­versitet. I relation til to kursusmoduler har de studerende udarbejdet en videnskabelig artikel med afsæt i indsamlet empiri. Undersøgelsen viser, at de studerende i altovervejende grad er positive over for artikelskrivning som udgangspunkt for deres evaluering. Undersøgelsen viser videre, at de studerende oplever en følelse af motivation ved bl.a. at arbejde med selv­valgte problemstillinger. Hvorvidt de studerende faktisk udviklede kom­­petencer i forløbet, som de ikke kunne udvikle ved andre evalueringsformer, er fortsat ikke afdækket men vil være et naturligt næste genstandsfelt for undersøgelse.

 

 

In this paper we discuss how setting students a scientific paper to write as part of their course module summative assessment may help motivate students and contribute to their academic competencies. We depart from theoretical considerations that connect summative evaluation to concepts of authentic frameworks, competence development and motivation, and instead argue that writing a scientific paper as part of evaluation may be both motivational to students and provide a framework for developing competencies. We supplement these observations by presenting the results from a study conducted in a 2nd semester master programme in sport science at Aalborg University, Denmark. Based on two course modules and collected empirical data the students wrote a scientific paper. The study revealed that the majority of students found writing scientific papers as part of their evaluation a positive experience. Furthermore, the study showed that students found working with a self-selected problem motivational. Whether the student developed competencies in the process, which they could not develop through other forms of evaluation, remains unclear. This would be a natural focus for further research.

Forfatterbiografier

Lars Domino Østergaard, Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi

Adjunkt

Diana Stentoft, Aalborg Universitet, Institut for læring og Filosofi

Adjunkt

Downloads

Publiceret

2013-09-01

Citation/Eksport

Østergaard, L. D., & Stentoft, D. (2013). Artikelskrivning som eksamensform. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(15), 47–59. https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7716