Flere studerende – bedre uddannelse

  • Carsten Laustsen
  • Henning Slavensky
  • Ina Schmidt
  • Per Lysgaard

Resumé

Denne artikel er en praksisorienteret artikel, der omhandler et praksisorienteret projekt på en praksisorienteret uddannelse.  Artiklen beskriver tiltag og erfaringer på en uddannelse med henblik på at mindske frafaldet og øge optaget. Det drejer sig om Elektroingeniøruddannelsen på AU Herning, hvor der altid har været et stort frafald. Projektet bag tiltagene er det 2-årige projekt ”Flere og bedre studerende”. Et projekt med fokus på at mindske frafaldet samt at rekruttere flere studerende. Et større udbytte af uddannelsen for de studerende er et selvfølgeligt delmål.

Af tiltag beskrives funktionen studiementor, mentorvirksomhed, screening for læse-skrivevanskeligheder, studieteknik og pædagogisk dag. I de enkelte tiltag har mål og metode, struktur og bevidstgørelse været kernebegreber.

Siden projektstart er frafaldet reduceret fra ca. 50 % til under 20 %.

 

Publiceret
2012-03-01
Citation/Eksport
Laustsen, C., Slavensky, H., Schmidt, I., & Lysgaard, P. (2012). Flere studerende – bedre uddannelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7(12), 79-90. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5859