Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en model for en indsats på fakultetsniveau

  • Tine Wirenfeldt Jensen Syddansk Universitet, METoDo
  • Gina Bay AU Library, AU
  • Per Andersen Aarhus BSS, AU
Nøgleord: akademisk skrivning, peer feedback, plagiat

Resumé

I artiklen præsenteres en model for, hvordan den faglige ledelse på enkeltuddannelser og den faglige ledelse på tværs af flere uddannelser (her konkret et helt fakultet) kan igangsætte arbejdet med udviklingen af de studerendes akademiske skrivekompetencer på en måde, der både er forankret i de enkelte faglige miljøer og samtidig muliggør opsamling af erfaringer og behov på tværs af fag. Modellen er udviklet og afprøvet i forbindelse med et projekt afviklet i efteråret 2015 i samarbejde med samtlige syv institutter på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Særligt fremhæves tre af modellens styrker: 1. Modellen faciliterer, at flere centrale faglige aktører involveres i arbejdet med at understøtte de studerendes skrivekompetencer, 2. Modellen giver indsigt i studerendes aktuelle udfordringer og behov på tværs af et fakultet (her i form af 354 skriftlige evalueringer) og 3. Modellen har vist potentiale til at motivere fagene til at fortsætte arbejdet med at understøtte de studerendes skrivekompetencer på egen hånd og tilføre nødvendig viden til dette fortsatte arbejde. This article presents a model for initiating development of academic writing skills in a manner that is both embedded in the disciplines and makes it possible to gain insight into students’ experiences and needs across departments. The model is developed and tested in the fall 2015 with all 7 departments at Aarhus BSS, Aarhus University. Three of the models strengths are emphasized: 1. The model facilitates the involvement of central players regarding the task of supporting students writing skills, 2. The model enables insight into the challenges and needs of student writers across faculty (the form of 354 written evaluations) and 3. The model has shown potential to motivate departments to continue to focus on developing students’ writing skills.

Forfatterbiografier

Tine Wirenfeldt Jensen, Syddansk Universitet, METoDo

 

Tine Wirenfeldt Jensen er ph.d. i Learning & Education med en afhandling om det danske universitetsspeciale. Hun er ekstern adjunktvejleder på SDU og samarbejder gennem sit firma METoDo med en række danske uddannelsesinstitutioner om undervisningsudvikling. Tine har arbejdet med akademisk skrivning på universitetsniveau i 15 år og har udviklet ressourcer som Studiemetroen og Tekstfeedbackspillet.

Gina Bay, AU Library, AU

Gina Bay, bibliotekar, MBU, AU Library, Bartholins Allé, Aarhus Universitet. Gina vejleder og underviser i struktureret og systematisk litteratursøgning og assisterer med opbygning af konsistente søgestrategier til literature reviews. Hun er medforfatter til Scribo, der er et redskab til at udvikle problemformulering og litteratursøgning.

Per Andersen, Aarhus BSS, AU
Per Andersen, prodekan for uddannelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Han er tidligere studieleder på Juridisk Institut på Aarhus Universitet, og underviser og forsker i retshistorie, juridisk metode og andre almene retsvidenskabelige fagområder.
Publiceret
2017-03-02
Citation/Eksport
Jensen, T., Bay, G., & Andersen, P. (2017). Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en model for en indsats på fakultetsniveau. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 12(22). Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/24232