Stillingsstrukturens betydning for samspillet mellem forskning og undervisning

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23910

Nøgleord:

stillingsstruktur, ansættelsespraksis, stillingscirkulære

Resumé

Universiteternes stillingsstruktur har betydning for, hvordan universiteterne kan varetage undervisning og forskning – herunder sikre samspillet mellem hovedopgaverne. Artiklen kortlægger hvordan de 5 stillingscirkulærer der har været fra 1994 til i dag har ført til forskydninger i ansættelsespraksis på universiteterne i retning af relativt flere midlertidige stillinger med altovervejende fokus på forskning. Det konkluderes, at der er behov for et fornyet politisk fokus på hvordan samspillet mellem forskning og undervisning kan styrkes, og at stillingsstrukturen er et vigtigt sted at sætte ind. 

The Job Structure for Academic Staff affects how universities organize teaching and research and particularly how they can ensure interplay between the two fundamental tasks. The article maps how five different Job Structures from 1994 to today have led to a shift in employment practices at universities towards temporary positions with a focus on research. It is concluded that the interplay between research and teaching could be strengthened, and that a revision of the Job Structure for Academic Staff is an important element in this endeavour.

Forfatterbiografi

Frederik Voetmann Christiansen, Københavns Universitet

Lektor i naturvidenskabsdidaktik, Institut for Farmaci, Det Sundehedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2016-10-03

Citation/Eksport

Christiansen, F. V. (2016). Stillingsstrukturens betydning for samspillet mellem forskning og undervisning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 31–43. https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23910