Afmystificering af studerendes forestillinger om forskning: et studenterperspektiv på forskningsbaseret undervisning

  • Maia Ebsen Københavns Universitet
  • Sophie Burisch
  • Sandra Thomas

Resumé

Litteraturen om, hvorledes forskning og undervisning kan integreres på uddannelsesinstitutioner, er vokset betragteligt i de seneste år. Derimod har kun få af disse studier beskæftiget sig med, hvordan studerende oplever forholdet mellem forskning og undervisning. Baseret på et kvalitativt studie af studerendes oplevelse af et forskningsbaseret undervisningsforløb, nærmere bestemt et forskningspraktikforløb, vil denne artikel bidrage til diskussionen med et studenterperspektiv. Vores data viser, at studerende, til trods for at have gennemgået dette forskningsbaserede læringsforløb, stadig oplever forskning og undervisning som adskilte. Vi vil derfor argumentere, at studerende drager et konceptuelt skel mellem forskning og undervisning og betragter disse som to divergerende praksisser. Gennem en analyse af vores data, vil vi vise, at forskningspraktik leder til en afmystificering af studerendes forestillinger om forskning, hvilket udfordrer dette skel. I konklusionen påpeger vi, at en bedre integration af forskning og undervisning kan ske, hvis studerende introduceres til forskningsprocesser gennem hele deres uddannelse. Abstract Literature promoting a close relationship between research and teaching in university has increased significantly in recent years. A walk-through of this literature, shows that only few of these studies have investigated the students’ perspective, though. We intend to fill this gap, by contributing with a qualitative study of students’ experience of research based teaching. This study shows how students experience a divide between research and teaching. This divide, we argue, is primarily on a conceptual level, where the two practices and considered fundamentally different. Our data shows how an internship can lead to a demystification process for these students. This lead to a reevaluation of the conceptual boundary. We argue that a larger focus on research based teaching, throughout the university education, would lead to a better integration between research and teaching, and give students better conditions for taking ownership of their discipline’s knowledge production practices.

Forfatterbiografier

Maia Ebsen, Københavns Universitet

cand.scient.anth., Københavns Universitet

Sophie Burisch
stud.cand.scient.anth., Københavns Universitet
Sandra Thomas

Cand.scient.anth.

Publiceret
2017-03-02
Citation/Eksport
Ebsen, M., Burisch, S., & Thomas, S. (2017). Afmystificering af studerendes forestillinger om forskning: et studenterperspektiv på forskningsbaseret undervisning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 12(22). Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/23225